Η ΒΡΥΚΟ Α.Ε. έχει μια σταθερή ανάπτυξη, εμφανίζοντας κερδοφορία όλα τα τελευταία χρόνια. Επίσης το χαμηλό λειτουργικό της κόστος, επιτρέπει στην εταιρεία να προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και να είναι ευέλικτη σε θέματα πιστωτικής πολιτικής. Η ΒΡΥΚΟ Α.Ε. συμπεριελήφθη από την ICAP στον κατάλογο με τις πιο «οικονομικά δυνατές» επιχειρήσεις για αρκετά έτη. Επιπλέον η εταιρεία ΒΡΥΚΟ ΑΕ έχει διακριθεί επί σειρά ετών σε διάφορες εκδόσεις σε λίστες όπως “Diamonds of Greek Economy”, «Oι μεγαλύτερες κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις» κλπ.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οικονομικά στοιχεία των τελευταίων 8 ετών:

Η ΒΡΥΚΟ Α.Ε. έχει μια σταθερή ανάπτυξη, εμφανίζοντας κερδοφορία όλα τα τελευταία χρόνια. Επίσης το χαμηλό λειτουργικό της κόστος, επιτρέπει στην εταιρεία να προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και να είναι ευέλικτη σε θέματα πιστωτικής πολιτικής. Η ΒΡΥΚΟ Α.Ε. συμπεριελήφθη από την ICAP στον κατάλογο με τις πιο «οικονομικά δυνατές» επιχειρήσεις για αρκετά έτη. Επιπλέον η εταιρεία ΒΡΥΚΟ ΑΕ έχει διακριθεί επί σειρά ετών σε διάφορες εκδόσεις σε λίστες όπως “Diamonds of Greek Economy”, «Oι μεγαλύτερες κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις» κλπ.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οικονομικά στοιχεία των τελευταίων 8 ετών: