Οι σύγχρονες γραμμές επεξεργασίας της εταιρείας μας έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Γραμμή 3 & 4 : σχιστικά ρόλλων σε ταινίες
Coil capacity : πλάτος μέχρι 2000 mm / πάχος 0,20 – 4,00 mm
Ταχύτητα : 300 μέτρα / λεπτό